söndag 20 september 2009

Maten skapar också historia...
Visste du att – eftersom jordbrukets expansion är den allra viktigaste orsaken till avskogningen världen över - så står produktionen av vår mat för runt 30 % av människans utsläpp av växthusgaser. Köttproduktionen har en särställning inom detta område. Här har vi mycket att göra!


Om vi äter vår söndagsbiff bestående av billigt nötkött från Brasilien betyder det - i de allra flesta fall -att vi aktivt bidrar till att förvandla tropisk regnskog till gräsbevuxna ängar där enorma flockar av betande nöt äter sig feta för att sedan, som kött, exporteras till bland annat Sverige och säljas billigt här. I det fallet bidrar vi inte enbart direkt till ödeläggelse av regnskog och en utbredning av den biologiska enfalden, vi bidrar också mycket effektivt till att spä på våra växthusgaser i vår gemensamma atmosfär.
Hade vi valt att köpa svenskt nötkött hade vårt negativa bidrag inte alls varit lika stort. Hade vi valt bort köttet helt hade vi kanske till och med kunnat säga att vi är en del av lösningen istället för problemet. Jag förstår faktiskt inte varför man som boende i Sverige köper kött importerat från Brasilien. Jag kanske är ointelligent men jag förstår det inte. Nog vet väll alla att någon alltid måste betala? Om inte vi gör det får naturen, miljön eller djuren göra det. Frågan är vem som har bäst råd?

Jag vet inte om vi blir för trötta av att ta in all information som finns att tillgå men faktum kvarstår att valet är oerhört mycket vårt eget.
Det finns mängder av intressant forskning genomförd kring hur stor mängd växthusgaser just mitt levnadssätt bidrar till i allas vår gemensamma atmosfär. Vi är rika nog att aktivt kunna välja ett annat sätt att leva, våra basala behov är tillgodsedda. Många andra människor har inte en sportslig chans att ens tänka på detta, ännu mindre ta del av en massa forskning som genomförs, de har alldeles nog med att överleva för dagen.
Vi kan låta bilen stå och cykla till jobbet i många fall, vi kan låta bli att köpa det billigaste köttet från långtbortistan vi får oftast över till hyran ändå, vi kan låta bli att köpa de där onödiga sakerna som vi ändå inte har någon användning för, vi kan använda våra matrester vid nästa måltid istället för att slänga de, vi kan välja att äta enbart vegetariskt fyra gånger i veckan, osv.
Kom igen nu, detta är allvar! Här hjälper det inte att sjunga “We shall overcome”. Nu är det förändring som krävs. Detta är på riktigt!!!
Och, kom ihåg, vartenda litet steg i rätt riktning är i alla fall ett steg i rätt riktning! Så gör det du kan idag! Bli en del av lösningen, för den finns fortfarande, tro det eller ej!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar