fredag 20 november 2009I min värld -


 • får de gamla välja själva om de vill fortsätta leva tillsammans tills döden skiljer dem åt

 • får alla ensamkommande flyktingbarn en trygg och kärleksfull framtid

 • får alla vårdbehövande den vård de behöver och tillgång till den kompetens som krävs, även om de är kvinnor, äldre eller gömda flyktingar

 • finns ingen kärnkraft

 • finns det fullt av samägda kooperativ som producerar solenergi, vindenergi och annan förnyelsebar energi

 • tvättar vi människor vårt vatten i olika renande miljöer innan vi släpper ut det i livmodern (havet) igen

 • renar vi det avfall som skapas i olika processer innan det blir utsläpp till luft och mark så att atmosfären och haven blir renare för vart år som går

 • har all ursprungsbefolkning rätt att leva som deras kultur påbjuder dem

 • har alla människor lika stort värde och lika stora möjligheter att skapa sina liv, man eller kvinna, ung eller gammal

 • räknas värdet av naturresurser och miljö- och naturnyttor in i alla kalkyler

 • arbetar vi gemensamt för att utrota fattigdomen på jorden

 • får alla uttrycka sina åsikter utan någon form av repressalier

 • blir alla djur behandlade med respekt

 • blir allt levande behandlat med respekt och får det livsrum som behövs för att leva ett fullvärdigt liv

onsdag 11 november 2009

Makten och härligheten


Lyssnar på radion idag och hör om flera av maktens män som tagit sig friheten att "roa" sig hämningslöst med unga flickor. Blir så olustig till mods och undrar hur många av dessa män det finns därute??? Jag funderar också över vilka drivkrafterna är hos männen som beter sig så totalt maktfullkomligt, hänsynslöst och rått mot andra människor. Vilka liv lever de annars? Varifrån kommer denna syn på kvinnan som någon som skall användas för att tillfredsställa ens egna behov? Och hur gör vi för att komma bort från den?


Detta har inget med sexualitet att göra över huvudtaget, det är enbart maktutövande. Kriminalkomissarien de intervjuade på radion var nog lika upprörd och frågande som jag, men hans recept på vad man kan göra åt det var att vi kvinnor skall se till och hjälpa våra döttrar att inte hamna i dessa sällskap, att inte besöka dessa chattsidor osv.

Jag säger: Nu är det på allvar dags för alla er rakryggade, fantastiska, kärleksfulla män att agera kraftfullt i männens egna led! Använd er makt att tydligt visa er avsky och avståndstagande från dessa handlingar. Diskutera bland er, man till man, vad som är okey och inte.

Jag vet att det finns en del inititaiv från rakryggade män som tydligt tar avstånd från denna typ av "lekar". Fler män måste våga tala om det med andra män, visa tydligt att det inte är okey. Nu! Vi måste hjälpas åt, detta kan inte ligga på kvinnorna att lösa, det är inte kvinnorna som är utövarna.

söndag 8 november 2009


Funderar idag över det goda i livet...

Den goda mackan, den goda middagen, de goda vännerna, de härliga stunderna tillsammans med djuren, den goda relationen, den goda vitsen, det goda vinet...

Så mycket det finns i livet att glädjas över!


Så har vi...

Sorgen när någon man älskar dör, smaken av salta tårar, smärtan i lungorna när man andas, lukten av sjukdom, den skämda maten, krigens offer, sveket, våldtäkten...

Så mycket smärta det finns i livet.


Just i denna stund har jag viljan, orken och möjligheten att välja känslan över det goda i livet. Just NU! Jag gör det och är oerhört tacksam över att jag har den möjligheten. Min önskan är att dela den med allt levande.


En annan dag är en annan dag...