fredag 20 november 2009I min värld -


 • får de gamla välja själva om de vill fortsätta leva tillsammans tills döden skiljer dem åt

 • får alla ensamkommande flyktingbarn en trygg och kärleksfull framtid

 • får alla vårdbehövande den vård de behöver och tillgång till den kompetens som krävs, även om de är kvinnor, äldre eller gömda flyktingar

 • finns ingen kärnkraft

 • finns det fullt av samägda kooperativ som producerar solenergi, vindenergi och annan förnyelsebar energi

 • tvättar vi människor vårt vatten i olika renande miljöer innan vi släpper ut det i livmodern (havet) igen

 • renar vi det avfall som skapas i olika processer innan det blir utsläpp till luft och mark så att atmosfären och haven blir renare för vart år som går

 • har all ursprungsbefolkning rätt att leva som deras kultur påbjuder dem

 • har alla människor lika stort värde och lika stora möjligheter att skapa sina liv, man eller kvinna, ung eller gammal

 • räknas värdet av naturresurser och miljö- och naturnyttor in i alla kalkyler

 • arbetar vi gemensamt för att utrota fattigdomen på jorden

 • får alla uttrycka sina åsikter utan någon form av repressalier

 • blir alla djur behandlade med respekt

 • blir allt levande behandlat med respekt och får det livsrum som behövs för att leva ett fullvärdigt liv

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar